Monday, September 15, 2008

Terms of Endearment – Terma terma Kasih Sayang

Terms of endearment. Lahabau, kalau di Melaka. Binawe, hampir menyeluruh kalau di Pantai Barat Semenanjung di kalangan generasi muda yang besar membaca majalah Gila-gila. Natang, kalau di Terengganu. Nate, kalau di Kelantan. Adalah terma-terma yang tidak semestinya bermaksud negatif, malah sebaliknya mengisyaratkan keakraban di antara dua penutur.

Perhatikan, walau pun dilaporkan kepada polis, kemungkinan besarnya penggunaan terma-terma kasih sayang ini tidak akan dijadikan kes.

1 comment:

ibnmustaffa said...

Diharap natang yg disuarakan oleh saudara adalah mengisyaratkan keakraban saudara kepada Mustaffa Ali, walau artikelnya tidak menunjukkan begitu.

Namun saudara mustaffa ali harus dikenakan tindakan tatatertib. Itu pendapat peribadi hamba.