Tuesday, April 03, 2007

Bila Tiung & Kakatua Bercakap Tentang Islam

Maka terbacalah saya berita tentang pakar terkini Islam Hadhari [1], [2], [3].

Mengikut cakap dalam pasaran, jawatan “pensyarah tamu” di Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesetengah Melayu warga Singapura, adalah tidak lebih dari satu lantikan belas ehsan [4], [5]. Memberi ruang kepada si-polan terlibat menyambung punca pencarian, satu ruang bernafas, sanktuari (sanctuary) bagi masalah dalam pasaran kerja di Singapura. Dalam satu segi, jawatan itu adalah satu tempoh percubaan bagi Fakulti dan/atau Pendaftar menilai kesesuaian si-polan untuk perlantikan yang lebih panjang, termasuk pelantikan tetap. Lama atau kejap tempoh “bulan madu” itu pula membayangkan 1,001 kisah.

Perlantikan “consultant,” “director,” “country/regional expert” dalam banyak syarikat multi-national (MNC), malah banyak lagi nama jawatan berglamer, sebenarnya adalah lantikan sementara. Lazimnya diperbaharui dari tahun ke setahun. Bergantung kepada kesesuaian personaliti dan/atau kegunaan sipenyandang kepada organisasi. Maksudnya, selagi sipenyandang ingin bertahan lama dengan gaji yang dibayar, haruslah dia menunjukan kesetiaan yang total kepada falsafah dan dasar majikan. Kalau dipinjam frasa Tun Mahathir, penyadang jawatan mesti bersikap – mana titah patek junjung. Manakala darihal kebanyakan MNC pula, semua adalah instrumen pelaksana dasar luar Zionist-Amerika [6], [7], [8]. Hanya darjah keterlibatan dan sejauh mana mereka menjaguhi adalah berbeza.

Persamaan jawatan-jawatan tersebut adalah jawatan bergelar “Business Development Director/Advisor” yang diberi oleh kebanyakan syarikat Cina Malaysia kepada Melayu, khususnya yang pencen dari jawatan khidmat awam. Selagi penyandang jawatan boleh bawa masuk bisnes, selagi itu dia ada nilai ekonomi. Begitu juga dengan jawatan “Customer Relations Executive” atau “Marketing Executive” yang disandang oleh ramai anak perempuan Melayu yang berkerja dengan syarikat Cina. Adalah tidak lebih dari jawatan “inang” atau “pramuria” bagi kerja-kerja menjulap pegawai-pegawai kerajaan atau rakan kongsi dari luar negara. Kerjanya mirip GRO (Guest Relations Officer), kalau tidak pun memang GRO. Yakni, kerja gundek sementara.

Ketamadunan Malaysia, kalau dibandingkan dengan banyak negara menjajah seperti Britain, German, Perancis, Jepun atau Amerika Syarikat, adalah baru setahun jagung. Maka itu di negara kita belum lagi wujud satu konsep di mana sesuatu organisasi atau institusi itu membawa satu pengertian atau melambangkan apa-apa yang khusus. Kita sebenarnya masih lagi mencari arah dan dalam hal ini nampaknya semakin keliru dan mundur.

Sebagai contoh, di negara menjajah, kemasukan ke sesebuah universiti atau institusi pengajian itu sendiri melambangkan latarbelakang status sosio-ekonomi [9], kelas sosial [10], status atau jenis kerjaya penyandang [11], [12], [13]. Maka itu nama seperti Harvard [14], Imperial College [15], Cambridge [16] semuanya membawa lambang, atau lencana tahap ke-elitan pelajar yang diterima masuk.

Begitu juga nama seperti Turfs [17], London School of African dan Oriental Studies, Kennedy School of Government melambang latarbelakang kerjaya atau arah kerjaya penuntut. Juga sebagai contoh, “Sarratt” ialah kata kod kepada nama sekolah lanjutan perisikan bagi pengintip merangkap diplomat Britain [18], [19]. Begitu juga ada sekolah-sekolah di Amerikat Syarikat yang mempunyai fungsi yang sama.

Seperti yang dapat diamati dari novel-novel John le Carre [20], seorang perisik pencen Britain, liku-liku kerjaya seorang perisk itu, khususnya jika bertujuaan mempersiapkan watak itu untuk suatu misi yang penting adalah pelbagai dan “un-sangka-rable.” Kadang-kadang mengambil masa bertahun [21]. Semuanya demi membolehkan watak itu diterima tanpa was-was semasa melaksanakan misinya kelak.

Setakat nak buat kenyataan akhbar bahawa Islam Hadhari itu penting demi menafikan Islam itu ganas [22], [23] [24], [25]. Apalah yang dibiarkan kawan tu "berkelana" lama sangat? Kerana setakat statmen itu, yang bagi saya, nyata satu kekafiran ber-IQ rendah -- ramai lagi lulusan Timur Tengah yang dahagakan kerja boleh buat dengan lebih menyakinkan. Isy, isy, ijazah berjela tidak lebih kerana berkeupayaan tiung dan kakatua. Falsafah surah-surah “4-Qul” pun tak faham lagi, sudah menjadi pakar islam dia [26].

No comments: